detektory promieniowania jądrowego

Janusz A. Urbanowicz

Kilometrowa kostka lodu wykryje neutrina

Kilometrowa kostka lodu wykryje neutrina

18 grudnia zakończono budowę antarktycznego obserwatorium Ice Cube (kostka lodu).

CERN: Wykrywacz antymaterii leci w kosmos

27.04. Warszawa (PAP) - Detektor AMS, zaprojektowany od poszukiwania cząstek antymaterii i ciemnej materii w kosmosie wyruszy w piątek na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Zostanie tam dostarczony na pokładzie promu Endeavour, dla którego będzie to ostatnia misja kosmiczna.

Wielkie oceaniczne ucho

Łącznie ma ich być sześć. Pięć już działa, przebudowa szóstego powinna zostać zakończona w tym roku. Potem jeszcze kilka miesięcy testów, a wtedy ostatni z oceanicznych strażników wejdzie do służby

Mikro Big Bang. O LHC opowiada dr hab. Grzegorz Wrochna

. Faraday odparł: - Jeszcze pan będzie ściągał z tego podatki.Czyli dopiero nasze prawnuki będą czerpały korzyści z badań w LHC?- My również, bo skutkiem ubocznym będzie mnóstwo nowych rozwiązań technicznych. Projektowane przez nas detektory muszą bardzo dokładnie rejestrować jak najmniejsze promieniowanie

Wykrywacz mionów może znajdować broń jądrową

Wykrywacz mionów może znajdować broń jądrową

Wykrywacz wykorzystuje detektory gazowe GEM (Gas Electron Multiplier) zdolne do wykrywania mionów, wysokoenergetycznych, naładowanych cząstek tworzonych w atmosferze w wyniku kolizji promieniowania kosmicznego z cząsteczkami gazów atmosferycznych. Miony są bardzo silnie penetrujące - nie oddziałują

Nowy sposób wykrywania materiałów radioaktywnych

Nowy sposób wykrywania materiałów radioaktywnych

graniczna (CBP - Customs and Border Patrol) wprowadza od dłuższego czasu na większości przejść granicznych specjalne "portale" z pasywnymi wykrywaczami promieniowania jonizującego nowa metoda prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie spoza laboratoriów.A terroryści, którym uda się uzyskać głowicę jądrową

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Detektory promieniowania elektromagnetycznego

zmiana oporności, zob. też fotorezystor). W analizie wykonywanej z użyciem promieniowania jądrowego (alfa, beta, gamma) stosuje się detektory gazowe, scyntylacyjne lub półprzewodnikowe (sporadycznie również błony fotograficzne). W czasie detekcji następuje jonizacja cząsteczek materiału detektora

Detekcja promieniowania jądrowego

na czynnik roboczy detektory promieniowania jądrowego można podzielić na: gazowe - opierające się o pomiar prądu elektrycznego wywołanego przez jonizację ośrodka strumieniem cząstek. Prąd ten jest zależny od rodzaju i gęstości ośrodka, i natężenia promieniowania. Należą do nich: komora jonizacyjna, licznik

Detektory promieniowania jonizującego

Detektory promieniowania jonizującego - urządzenia do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne; są stosowane w fizyce wysokich energii i fizyce jądrowej, astrofizyce oraz w diagnostyce medycznej

Detektory fotoemisyjne

Detektory fotoemisyjne - to detektory z tzw. zewnętrzną emisją fotowoltaiczną. Zjawisko fotoemisji polega na emisji elektronów z materiału na zewnątrz (z fotokatody do wolnej przestrzeni) w wyniku wybicia go przez padający foton. Foton jest absorbowany w materiale fotokatody osadzonym na podłożu

Detektory jonizacyjne

Detektory jonizacyjne – grupa detektorów stosowanych do oznaczeń stężenia składników mieszanin gazowych, których działanie polega na pomiarach (z zastosowaniem elektrometru) natężenia prądu płynącego przez gaz w komorze jonizacyjnej. Jonizacja gazu zachodzi pod wpływem promieniowania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.